Links of Importance är ett idéburet företag.


Mening som drivkraft, samhällsnytta som verksamhetsmål.

Links of Importance utvecklar och driver såväl egna samhällsprojekt som ger stöd till uppdragsgivare som står i begrepp att göra det. Vi är en aktör som rör oss fritt mellan kommersiella, offentliga och ideella verksamheter och har uppdragsgivare och samarbetspartners inom samtliga dessa områden.

Vår kompetens ligger inom konceptutveckling, projekt- och processledning, kommunikation samt utbildning med samhällsfrågor och socialt ansvarstagande i fokus.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.
Niklas Odén, Tel: 070 637 05 02 , Mail: niklas@loi.se
Post- & Besöksadress
Links of Importance
Bondegatan 21
% Happen
116 33 Stockholm